In company trainingen

Bij veel bedrijven en instellingen groeit door marktontwikkelingen de behoefte aan kennis van vreemde talen en culturen.

   
Contacten en samenwerkings-
verbanden met buitenlandse 
relaties worden intensiever. Door 
het starten of overnemen van 
bedrijven in het buitenland worden 
medewerkers steeds vaker 
betrokken bij internationale 
activiteiten.

Daarom komt het regelmatig voor 
dat meerdere personen eenzelfde 
taal met hetzelfde doel moeten 
opfrissen of aanleren. In zo'n geval 
verdient het de voorkeur een 
maatwerktraining op te zetten.

AVOC heeft in de loop der jaren 
een grote expertise op dit gebied 
verworven. Talloze projecten met 
groepen variërend van 10 tot 250 
deelnemers werden door AVOC 
met succes opgezet en uitgevoerd.
 
Het succes van deze projecten is te danken 
aan de gedegen AVOC-aanpak. Deze omvat:

– een nauwkeurige analyse van de behoeften en vastlegging van 
   de doelstellingen

– een grondig onderzoek naar de opbouw en achtergrond van de 
   groep kandidaten en inventarisatie van aanwezige kennis en 
   niveaus

– het opzetten van een cursusplan, dat aansluit bij de vastgelegde 
   uitgangspunten

– het uitvoeren van het cursusplan door ervaren docenten met 
   vastgelegde tussentijdse evaluaties.

Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn:

-	technisch Engels voor productiepersoneel
-	commercieel Frans voor verkoopstaf
-	Engels voor automatiseringsafdeling
-	Spaans voor buitendienstmedewerkers
-	technisch Duits voor bouwbedrijven
-	Frans voor bankbedienden
-	schriftelijke communicatie Nederlands voor afdelingshoofden.

* Download hier de informatie als PDF file